Ce sa alegem ? Tamplarie din Pvc, Aluminiu sau Lemn Stratificat ??

Stabilirea materialului din care urmează să se execute tâmplăria la o casă, apartament, magazin sau sediu de firmă, constituie pentru mulţi clienţi o dilemă.
Clientul primeşte sfaturi de la arhitecţi, constructori, vecini sau chiar producători de tâmplărie care nu întotdeauna sunt suficienţi de avizaţi.

Pe de altă parte,unele sfaturi au în “spatele” lor diverse interese care pot induce în eroare clientul.
Pe lângă o serie de cerinţe tehnice, cum ar fi rezistenţa la vânt, siguranţa omului sau diverse norme de proiectare şi execuţie, tâmplăria trebuie să îndeplinescă o serie de cerinţe care privesc uşurinţa utilizării, întreţinerea ulterioară şi eventualeleprobleme legate de exploatarea în timp.
Trebuie să precizez că aproape orice tâmplărie poate fi realizată din oricare din materialele: PVC, aluminiu sau lemn stratificat şi, la început, clientul poate fi mulţumit.
Pentru a veni în sprijinul clienţilor, am încercat în TABELUL 1 să prezentam gradul de satisfacere de către PVC, aluminiu şi lemn stratificat a unor cerinţe care sunt importante din punct de vedere al utilizatorului tâmplăriei.

Pe lângă cele trei tipuri de material, mai există şi variante combinate cum ar fi aluminiu-lemn, aluminiu-PVC.
Pentru acestea nu am avut suficiente informaţii pentru a le putea analiza.
Aprecierile au la bază diverse documentaţii tehnice dar şi experienţa de peste 15 ani a colectivului de specialişti din cadrul uni grup de firme şi se
referă la tâmplăria exterioară.

La stabilirea cerinţelor şi a comportamentului am avut în vedere zonele de câmpie şi de deal din ţară unde temperatura maximă medie a lunii celei
mai calde depăşeşte 22oC. În celelalte zone, de munte, unele aspecte se schimbă.
Durata de viaţă este o cerinţă la care aluminiul este de departe în frunte şi asta pentru că pe măsura trecerii timpului aluminiul se durifică.

PVC-ul infoliat

PVC-ul înfoliat cu imitaţie lemn a primit un calificativ slab pentru că nici un furnizor serios de profile din PVC din România nu dă garanţii la acest tip de material.
Izolarea termică: PVC-ul a primit calificativele cele mai bune, cel maxim fiind pentru profilele cu 5 –6 camere de izolare.

Aluminiul

Aluminiul fără ruperea punţii termice poate fi utilizat la exterior doar atunci când încăperile nu sunt încălzite (garaj, case scări) sau circulaţia este foarte intensă.
Ponderea suprafeţei vitrate în totalul suprafeţei de tâmplărie este importantă atunci când dorim să pătrundă mai multă lumină. De exemplu, la o fereastră
cu înălţimea de 1500 mm şi lăţimea de 900 mm, suprafaţa de geam la o tâmplărie din aluminiu este cu peste 22% mai mare decât la o tâmplărie din lemn stratificat. Pe lângă aceste lucru, trebuie precizat că pierderile de căldură prin geamurile termoizolatoare cu sticlă de joasă emisivitate sunt de 1,1 –1,4 W/mpoK faţă de numai 1,6 –1,7 W/mpK prin lemnul stratificat de 70 mm.
La greutate, calificativele maxime le obţine aluminiul. Greutatea este importantă la ferestrele cu foi mobile mari şi, mai ales, la uşi.
Rezistenţa la agenţii atmosferici este o cerinţă la care PVC-ul imitaţie lemn datorită problemelor care apar la expunerea la soare a obţinut un calificativ mai slab.

Lemnul stratificat

Lemnul stratificat are, de asemenea, un calificativ slab datorită rezistenţei scăzute la umiditate şi la expunerea la soare.
Dilatarea profilelor, la diferenţele de temperatură de la vară la iarnă sau în timpul iernii de la exterior la interior, poate aduce inconveniente atât în zona imbinării tocului cu zidăria, dar şi în cazul foilor mobile de la ferestre şi uşi.

Din această cauză, PVC-ul imitaţie lemn, care are un coeficient de dilatare de 2,4 mm/m, a obţinut punctajul minim.
Alegerea culorii preferate este o cerinţă care poate fi satisfăcută relativ uşor la aluminiu deorece există în ţară vopsitorii care au pe stoc o paletă mare de culori sau pot aproviziona relativ uşor orice culoare din paleta de culori RAL.

La PVC există posibilitatea alegerii dintr-un număr relativ restrâns de culori atât la nuanţe RAL, cât şi la imitaţie lemn. La aluminiu imitaţie lemn există pe piaţă o ofertă destul de largă de esenţe de lemn şi, la nevoie, se poate comanda una specială. Lemnul stratificat se realizează din câteva esenţe care pot fi vopsite în nuanţe diferite.
Păstrarea aspectului exterior o perioadă de peste 15 ani este o cerinţă care este îndeplinită cel mai bine de aluminiul vopsit în diverse culori.

PVC-ul alb, datorită faptului că în timp îşi schimbă uşor culoarea spre gri sau bej, a primit calificativul satisficator.

Lemnul stratificat, în funcţie de tipul vopselelor folosite, trebuie revopsit după 3 –7 ani.
Întreţinerea ulterioară: la această cerinţă am avut în vedere în mod deosebit uşurinţa ştergerii şi spălării tâmplăriei.

Dacă la aluminiu şi PVC singura grijă este să nu spălăm cu materiale care să atace plasticul sau vopseaua, la lemn, aşa cum am
arătat anterior, vopseaua se deteriorează după un număr de ani îngreunînd întreţinerea tâmplăriei.
Cerinţa privind posibilitatea realizării ferestrelor cu arcade, deşi este o cerinţă tehnică, am inclus-o în această analiză deoarece este importantă la alegerea
tipului de material.

Astfel, dacă avem de făcut o fereastră curbată din lemn, vom găsi până la urmă un atelier care să o realizeze. Dacă fereastra trebuie să fie din aluminiu,
trebuie verificat dacă se poate curba la raza necesară. În schimb, la PVC, chiar dacă profilul se poate curba, acesta nu va mai avea armătura de oţel, obligatorie la orice tîmplărie din PVC.

Pe lîngă cerinţele prezentate, trebuie avute în vedere forma şi mărimea tâmplăriei, poziţia faţă de punctele cardinale, amplasarea în raport cu direcţia şi
intensitatea vântului, condiţiile de praf din zonă, sursele de zgomot, cine utilizează tâmplăria, la ce încăperi se pune, sistemul de încălzire şi alte asemenea “amănunte”,
Prin prisma utilizatorului este important de ştiut dacă aceştia sunt, de exemplu, copii. În acest caz, foile mobile ale uşilor şi ferestrelor ar trebui să fie cât mai uşoare şi mânerele să fie accesibile acestora.

La fel de important este şi dacă utilizatorul este proprietarul clădirii sau dacă tâmplăria este utilizată de alte persoane: studenţi, elevi, bolnavi, clienţi sau
salariaţi. În cazul în care accesul la tâmplărie este public, proprietarul va trebui să aleagă acele variante care să reziste mai bine atât din punct de vedere mecanic şi funcţional, dar şi al păstrării aspectului tâmplăriei un timp îndelungat.

Din punctul de vedere al proprietarului, este important ca tâmplăria să îndeplinescă o serie de cerinţe cum ar fi: o izolare termică şi fonică bună, rezistenţă la intemperii, să se întreţină cât mai uşor, să-şi păstreze aspectul timp îndelungat şi, în general, să aibă o durată de funcţionare cât mai mare cu costuri de întreţinere minime.
Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, prezentăm în TABELUL 2 ,o comparaţie pentru diverse tipuri de tâmplărie execuate din PVC, aluminiu şi lemn
stratificat, privind comportamentul tâmplăriei prin prisma interesului proprietarului.

Pentru alegerea corectă şi în cunoştinţă de cauză a materialului cel mai potrivit este necesară analiza fiecărei poziţii de tâmplărie prin prisma tuturor aspectelor.
Astfel, din punct de vedere al efectelor razelor solare asupra tâmplăriei, aluminiul se comportă excelent spre deosebire de PVC-ul înfoliat imitaţie lemn pe care nu îl recomand în această situaţie. Din punct de vedere al pierderilor de căldură la ferestre de exterior, aluminiul fără ruperea punţii termice este nesatisfăcător dar tâmplăria din PVC imitaţie lemn obţine un calificativ de excelent.

Tâmplăria expusă ploilor şi depunerilor de zăpadă executată din aluminiu sau PVC rezistă excelent spre deosebire de cea executată din lemn stratificat la care pot să apară probleme, în timp, pe la îmbinări.

Tâmplăriile de dimensiuni mari executate din aluminiu nu vor avea probleme, spre deosebire de tâmplăria din PVC, la care, pe lângă rezistenţa la vânt
inferioară, datorită coeficientului mare de dilatare pot apare probleme la îmbinarea dintre toc şi perete, între toc şi foaia mobilă şi, dacă montajul este defectuos, chiar încovoieri de profile (mai ales la tâmplăria din PVC imitaţie lemn). De asemenea, la tâmplăriile de dimensiuni mari trebuie avută în vedere şi greutatea.

Dacă la aluminiu care este cel mai uşor, sistemele de îmbinare la colţuri sunt mecanice, la PVC îmbinarea este prin topire la cald dar armătura de oţel nu poate fi sudată. Tâmplăriile mari din lemn, pe lângă faptul că sunt foarte grele, datorită agenţilor atmosferici nefavorabili se pot deforma în timp rezultînd probleme la etanşarea foilor mobile.

Uşile exterioare pentru trafic intens executate din aluminiu fără rupere termică au un comportament excelent dacă, bineînţeles, au fost alese profilele potrivite.
Uşile din aluminiu cu ruperea punţii termice sunt ceva mai grele dar au un transfer termic mai redus.

Nu recomand la uşi exterioare de trafic intens utilizarea profilelor din PVC, cel puţin din următoarele două considerente. Au dimensiuni mari şi ca atare, apar probleme datorită dilatărilor. Greutatea lor fiind, de asemenea, mare se pot ivi probleme atât la păstrarea formei geometrice dar şi la feronerie.

În plus, traficul fiind intens, se produc tot felul de zgârieturi care în timp, strică aspectul uşilor.
La uşile rezidenţiale, utilizarea profilelor din PVC dă rezultate destul de bune cu condiţia să nu fie prea mari şi să nu fie expuse la soare. În schimb, datorită transferului termic prost, nu recomand uşile din aluminiu fără barieră termică la locuinţele rezidenţiale.

Pentru tâmplăria exterioară de la instituţii publice, magazine, sedii de firme cu acces public recomand aluminiu cu ruperea punţii termice. Satisfăcător se
comportă aluminiul fără barieră termică care în aceste situaţii are doar dezavantajul transferului termic nesatisfăcător. El poate fi folosit cu succes la tâmplăria la care ponderea profilelor în totalul suprafeţei este mică, geamul termoizlator cu sticlă de joasă emisivitate compensînd într-o oarecare măsură dezavantajul pierderilor de căldură prin profile.
Bine se comportă şi tâmplăria din PVC, în mod deosebit la ferestre normale ca dimensiune.

Lemnul stratificat nu îl recomand, în mod deosebit datorită costurilor pentru întreţinerea ulterioară.
În cazul tâmplăriilor pentru subsoluri, depozite, spaţii neîncălzite, profilele din PVC, aluminiu sau lemn stratificat se comportă foarte bine.

Nu recomand însă lemnul stratificat datorită faptului că, de regulă, întreţinerea acestor spaţii este neglijată iar lemnul stratificat trebuie întreţinut ca să aibă o viaţă lungă.
Pentru uşi interioare recomand aluminiu fără ruperea punţii termice pentru că sunt uşoare şi foarte uşor de întreţinut. Ar urma apoi uşile din lemn stratificat care sunt însă mai grele.

Uşile interioare din PVC au dezavantajele menţionate mai sus, doar că, fiind de interior, asupra lor nu mai acţionează influenţa razelor solare.

De altfel, numai la noi în ţară am văzut utilizându-se pentru uşi interioare profilele din PVC.
Compartimentările interioare vitrate se execută cel mai frecvent din aluminiu fără barieră termică pentru că sunt rezistente şi foarte uşor de întreţinut.

Foarte bine se comportă şi lemnul stratificat. Pentru că, de regulă, compartimentările interioare au dimensiuni mai mari iar profilele din PVC sunt mai puţin rezistente la încovoiere, acestea se utilizează foarte rar.
După cum s-a văzut, alegerea variantei de material este destul de complicată, mai ales că nu am putut lua în considerare toate situaţiile în care se
utilizează tâmplăria şi toţi factorii care acţionează asupra ei.

Nu avem pretenţia că aprecierile noastre sunt complete sau sunt valabile în toate cazurile. Unele calificative pot fi mai bune sau mai proaste funcţie de furnizorul de profile şi accesorii dar şi de cunoştinţele şi experienţa producătorilor de tâmplărie.
În mod intenţionat nu am luat în considerare costurile iniţiale, adică preţul, pentru că tâmplăria este o investiţie de lungă durată şi, ca atare, preţul trebuie să fie factorul cel mai puţin important.

Experienţa mi-a dovedit însă, că, deocamdată, şi preţul este un factor luat în seamă de beneficiari. Ca atare, în foarte multe situaţii aceştia au ales variante
combinate. De exemplu, au realizat ferestrele din PVC imitaţie stejar iar uşile le-au executat din aluminiu cu ruperea punţii termice vopsit imitaţie stejar. Sau în alte situaţii, tâmplăria expusă la soare a fost realizată din aluminiu şi cea dinspre nord din PVC.

Esenţial este ca beneficiarul să fie în cunoştinţă de cauză, iar pentru acest lucru trebuie sfătuit de specialişti în tâmplărie dar care să nu fie interesaţi să vândă neapărat un anumit tip de tâmplărie (PVC, aluminiu sau lemn startificat).

NOTA: Tematica de mai sus a fost prezentată în cadrul Forumului de specialitate organizat de RO.WINDOOR2006 Braşov. Prezentul material a fost revizuit în urma dezbaterilor din cadrul Forumului.

Contacteaza-ne acum si hai sa discutam despre proiectul tau.